اقامت گرجستان از طریق تولد فرزند

اقامت گرجستان از طریق تولد فرزند.

اقامت گرجستان از طریق تولد فرزند و شرایط آن در سال ۲۰۱۸.

دی ۲۳, ۱۳۹۷
اقامت گرجستان از طریق تولد فرزند

اقامت گرجستان از طریق تولد فرزند، یکی دیگر از راه ها دریافت اقامت گرجستان می باشد. این نوع از دریافت اقامت مربوط به قوانین اخذ تابعیت از طریق خاک می باشد و باعث می شود که فرزند و والدین تابعیت گرجستان را دریافت کنند. در این مقاله بر آن هستیم که این نوع از دریافت اقامت گرجستان از طریق تولد فرزند را شرح دهیم.

اقامت گرجستان از طریق تولد فرزند و دریافت تابعیت از طریق خاک

اقامت از طریق خاک بدین معنی است که به نوزاد متولد شده، بدون در نظر گرفتن تابعیت والدین او تابعیت همان کشور را اعطا می کنند. دریافت اقامت گرجستان از طریق تولد فرزند نیز، مشمول همین قانون است. بسیاری از کشور های دنیا مانند آمریکا و کانادا، از این طریق تابعیت اعطا می نمایند.

اقامت گرجستان از طریق تولد فرزند

در واقع اقامت گرجستان از طریق تولد فرزند نیز، جز همین قانون بوده و فرد از طریق آن می توان برای نوزاد و سایر اعضای خانواده خود اقامت دریافت کند. تمامی موارد که در این مقاله ذکر می شود، جدیدترین قوانین اخذ تابعیت گرجستان از طریق خاک و خون می باشد.

اقامت گرجستان از طریق تولد فرزند و دریافت تابعیت از طریق خون

هر کشوری برای این منظور قوانین خاص خود را دارد. برخی از کشور ها، فقط در صورتی که مادر نوزاد تابعیت کشور را داشته باشد، به او تابعیت می دهند و برخی دیگر فقط با تابعیت پدر، تابعیت از طریق خون را اعطا می کنند و کشور های مانند گرجستان نیز، به هر دوی والدین اتکا کرده و به نوزاد آن ها، تابعیت گرجستان را می دهد. این نوع از تابعیت دارای حالت های متفاوتی است، که در زیر به بیان آن ها می پردازیم.

اقامت گرجستان از طریق تولد فرزند

  1. در صورتی که نوزادی در گرجستان متولد شود ولی والدین او تابعیت این کشور را نداشته باشند. دولت مذکور، اقامت گرجستان از طریق تولد فرزند را به والدین او اعطا می کند.
  2. در صورت تولد نوزادی که یکی از والدین او ناشناس بوده و دیگری نیز بدون ملیت باشد، نوزاد و والدین او مشمول قانون اقامت گرجستان از طریق تولد فرزند می باشند.
  3. اقامت گرجستان از طریق تولد فرزند حتی برای نوزادانی که از طریق لقاح مصنوعی در گرجستان به دنیا می آیند، حتی در صورتی که والدین او شهروند گرجی نباشند نیز، پا برجا است.
  4. اگر نوجوانی قبل از سن ۱۸ سال به این کشور آمده و وضعیت والدین وی نیز نا مشخص باشد، می تواند اقامت گرجستان را دریافت نماید.
  5. تمامی اشخاصی که متولد ۱۹۷۵ به قبل می باشند و به مدت ۵ سال در گرجستان اقامت داشته داشته اند، مشمول قانون اقامت گرجستان از طریق تولد فرزند قرار می گیرند.
  6. همچنین هر فردی که بعد از تاریخ ۱۹۷۵ به دنیا آمده باشد و در تاریخ ۳۱ مارس ۱۹۹۳ در این کشور حضور داشته است و تابعیت هیچ کشور دیگری را کسب نکرده باشد، مشمول این قانون می شود.

در نهایت اگر نوزادی در گرجستان متولد شود، که والدین او هیچکدام تابعیت گرجی نداشته باشند، در صورتی می تواند اقامت گرجستان را کسب نماید، که یک فرد گرجی سرپرستی او را قبول کند.

نویسنده

PolGeorgia.

jamshidian.eng@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + بیست =