تاثیر گرجستان بر رونق اقتصاد کشور گرجستان
نقش زنان در

رونق اقتصادی گرجستان.

مشارکت درصدی زنان در رونق اقتصاد کشور گرجستان.

مهر ۲۵, ۱۳۹۷
تاثیر گرجستان بر رونق اقتصاد کشور گرجستان

مشارکت درصدی زنان در رونق اقتصاد کشور گرجستان یک مقوله بسیار جالبی است که باید بدان توجه کرد. موارد زیادی در رونق اقتصادی کشور گرجستان تاثیر گذار هستند. صنعت گردشگری در گرجستان رونق زیادی دارد. اگرچه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق اقتصاد گرجستان خیلی آسیب دید ولی به تازگی با کمک دولت و تشویق به سرمایه گذاری در گرجستان در بخش های مختلف صنایع، صنایع این کشور دوباره رونق گرفته است. صنعت گردشگری یکی از مهم ترین بخش های خدماتی این کشور است که حتی در دوران قبل از استقلال رونق خیلی زیادی داشت. بخش کشاورزی کشور گرجستان در حدود یک سوم از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد. میوه و تنباکوی کشور گرجستان به سایر کشورها صادر می شود. در زمینه دامپروی نیز بز و گوسفند خیلی زیاد است و در سطح گسترده ای پرورش داده می شود.

قانون اساسی کشور گرجستان و مشارکت زنان در رونق اقتصاد کشور گرجستان

در قانون اساسی کشور گرجستان، زنان با مردان برابرند. براساس قانون اساسی جدید گرجستان، کارفرمایان موظفند که از زنان در کارهای سخت و طاقت فرسا در زمینه کارهای معدنی یا بخش های خاص صنعت حمایت کنند. بنابراین می توانیم بگوییم که زنان و مردان هنوز هم کاملا با هم برابر نیستند. اقتصاد جامعه گرجستان باید بتواند از زنان در زمان دشواری های کار یا زمان زایمان حمایت کند. در همین راستاست که زنان نسبت به مردان زودتر بازنشسته می شوند، قانون از مادران بیوه در زمینه بیمه و سایر امکانات اجتماعی حمایت می کند و از انجام خدمت سربازی معافند.

مشاغل زنان گرجستانی و تاثیر آن بر رونق اقتصادی کشور گرجستان

البته در هر حال در جامعه گرجستان نسبت به زن دیدگاه سنتی وجود دارد و قانون نمی تواند دیدگاه سنتی موجود در جامعه را تغییر دهد. دیدگاهی در آن زن مسئولیت خانه داری را بر عهده دارد و در عین حال در بیرون از منزل هم کار می کند. سهم زنان کارمند ۲۵ تا ۵۴ ساله در مشاغل تخصصی ۷۷ درصد و بیشترین میزان ۸۲ درصد گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ سال است که قبل از استقلال گرجستان دیده می شود. زنان و مردان گرجستانی همگی تحصیل کرده بوده و در مشاغل تخصصی مشارکت های وسیع و گسترده ای دارند. زنان پزشک گرجستانی ۷۱ درصد کل پزشکان گرجستانی را تشکیل می دهند. زنان معلم ۶۳ درصد زنان گرجی شاغل را تشکیل می دهند، زنان در زمینه مشاغل متوسط درصد کمتر از جامعه را تشکیل می دهند. زنان مهندس ۲۷ درصد و زنان متخصص اقتصادی ۳۹ درصد جامعه را تشکیل می دهند.

مشارکت درصدی زنان در رونق اقتصاد کشور گرجستان و ترکیب نادرست خانه داری و کار در خارج از منزل

زنان در مقایسه با مردان به سختی کار پیدا می کنند. خانه داری و شوهرداری باعث شده تا زنان گرجی فرصتی برای افزایش توانمندی های خود نداشته باشند. ازدواج زنان گرجی مانع ترقی شغلی آنان می شود. بیمه و تسهیلات بازنشستگی برای زنان گرجی بسیار مهم است و بنابراین ترجیح می دهند در صورتی که کار مناسب با حقوق بالایی را پیدا نکنند، این گونه تسهیلات در کنار یک کار متوسط وجود داشته باشد. به طور مثال، کار در مکان های نامناسب، کار فیزیکی و طاقت فرسا، کار شبانه تولیدی و … است که زنان نسبت به انجام این نوع کارها اکراه دارند. زنان گرجی با شرایط دشوار کار در خارج از منزل و خانه داری مواجه هستند و همین قضیه باعث می شود که با شرایط دشواری روبرو شوند. مردان گرجی کمتر به خانه داری و کارهای منزل مشغول هستند.

نویسنده

PolGeorgia.

دیدگاه ها بسته شده اند.

تماس با پل جورجیا