سیاست گرجستان در قبال ايران
سیاست

روابط ایران و گرجستان.

سیاست دولت گرجستان در قبال ایران.

مهر ۲۵, ۱۳۹۷
سیاست گرجستان در قبال ايران

سیاست دولت گرجستان در قبال ایران مشخص است و دولت گرجستان جهت مراودات اقتصادی و فرهنگی روابط گسترده و گرمی با دولت ایران دارد. گرجستان و ایران از دیرباز باهم روابط دوستانه ای داشتند و حتی در دوران صفویه این دو دولت باهم روابط تنگاتنگی داشتند.

سیاست دولت گرجستان در قبال ایران و روابط نوین دولت گرجستان و ایران

بعد از این که اتحاد جماهیر شوروی منحل شد و فروپاشید، بسیاری از کشورهای جهان و منطقه توانستند که با کشورهای آسیای میانه من جمله گرجستان روابط صمیمانه ای را برقرار کنند. در همین اثنا دولت ایران توانست با دولت گرجستان روابط صمیمانه ای را برقرار کند. از آنجایی که کشور گرجستان در منطقه قفقاز و مرکز آسیا قرار دارد به همین دلیل روابط با این کشور برای دولت ایران بسیار حائز اهمیت است.

روابط ایران و گرجستان را می توان به سه دوره تقسیم کرد :

الف- سیاست دولت گرجستان در قبال ایران در مرحله اول از سال ۷۲ تا ۷۵

ایران اولین کشوری بود که استقلال گرجستان را بعد از فروپاشی شوروی به رسمیت شناخت و بنابراین روابط صمیمانه ای را با این کشور برقرار کرد. در بهار ۱۹۹۳ اولین نمایندگی ایران در تفلیس در سطح کاردار تشکیل شد و بعد از دوره کوتاهی به سطح سفیر گسترش یافت. به همین موازات دولت گرجستان هم سفارت خود را در تهران در نوامبر ۱۹۹۴ افتتاح کرد.

در دوره اول رئیس جمهور ایران آقای هاشمی رفسنجانی بود و همزمان نیز ادوارد شواردنادزه نیز رئیس عالی گرجستان بود. در آن دوره دولتمردان ایرانی معتقد بودند که گسترش روابط با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز باعث خواهد شد تا ایران بتواند در آینده نزدیک روابط سیاسی و اقتصادی خود را با این کشورها گسترش بدهد. سفر ادوارد شواردنادزه به ایران و برعکس سفر رئیس جمهور ایران به گرجستان در توسعه و گسترش روابط تاثیر مهمی برجای گذاشت. در این دوران سه کمیسیون اقتصادی مشترک بین دو کشور منعقد شد که همین کمیسیون ها گام های بسیار بلندی در جهت توسعه روابط بود.

ب- سیاست دولت گرجستان در قبال ایران در مرحله دوم از سال ۷۵ تا ۸۲

در این زمان آقای شواردنادزه از کار خود برکنار شد. باید اذعان کنیم که شواردنادزه مقام رئیس شورای عالی گرجستان را عهده دار بود و بعدها در سال ۱۹۹۵ به مقام ریاست جمهوری نائل شد.

روابط ایران با دولت گرجستان در این دوره به شدت تنزل کرد و مبادلات سفیر و وزرای امور خارجه، بازرگانی و اقتصادی به تدریج کم شد و به حالت متعادل تری رسید. به دلیل نفوذ آمریکا، روابط ایران و دولت گرجستان چندان رشد نکرد.

ج- سیاست دولت گرجستان در قبال ایران در مرحله سوم ۱۳۸۲ تاکنون

در نوامبر ۲۰۰۳ انقلاب گل سرخ رخ داد و مخالفین با رهبری ساکاشویلی به قدرت رسیدند و در نهایت شواردنادزه برکنار شد. دولت ایران بازهم دولت تازه گرجستان را به رسمیت شناخت و یک گروه بلندپایه از  طرف دولت ایران در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید گرجستان حضور داشتند. دولت ایران مانند گذشته بر توسعه و گسترش و تحکیم روابط تاکید می کند. در این زمان با سفر ساکاشویلی به ایران چند تفاهم نامه اقتصادی به امضا رسید که در گسترش روابط دو کشور نقطه عطفی به شمار می رود. در حال حاضر دولت ایران با دولت گرجستان روابط اقتصادی و فرهنگی بسیار محکمی دارد که هرساله بر تحکیم روابط از جانب دولت ایران تاکید می شود.

 

با توجه به روابط ایران و گرجستان میتوان نتیجه گرفت که مردم این کشور رفتار مناسبی با ایرانیان خواهند داشت. و ایرانیانی که قصد مهاجرت به گرجستان و یا سرمایه گذاری در گرجستان را دارند میتوانند با خیالی آسوده اقدامات لازم را انجام دهند. هلدینگ پل جورجیا آماده ارائه مشاوره به همه ایرانیانی است که قصد اخذ اقامت گرجستان را دارند.

Author

PolGeorgia.

jamshidian.eng@gmail.com

Comments are closed here.