قوانین سرمایه گذاری در گرجستان
قوانین سرمایه گذاری در گرجستان

گرجستان و امکان تجارت ازاد و بدور از تحریم.

گرجستان و امکان تجارت ازاد و بدور از تحریم.

شهریور ۲۵, ۱۳۹۷
قوانین سرمایه گذاری در گرجستان

یکی از بهترین موقعیت های سرمایه گذاری برای ایرانیان در شرایط دشوار تحریم های همه جانبه راه اندازی صنعت و تولید در کشور گرجستان و یا سرمایه گذاری در گرجستان می باشد. اما چرا؟

در صورت تولید در گرجستان و صادرات به اروپا از طریق گرجستان مزایای ویژه ای شامل شما و کسب و کارتان خواهد شد که در شرایط دشوار کنونی بینهایت ارزشمند است. اگر سرمایه گزاران هر نوع کالایی را در گرجستان تولید کنند و بر روی آن کالا جمله ی (Made in Georgia) یا (ساخت گرجستان) ذکر شده باشد قادر خواهند بود که کالای خود را نه فقط به گرجستان بلکه به ۹۰۰ میلیون جمعیت بدون مالیات و حق گمرکی بفروشند و صادر کنند!

ازین رو یکی از فرصت های بسیار مناسب جهت سرمایه گذاری برای تولید کنندگان ایرانی در شرایط سخت تحریم میباشد. حال اگر شما ایده ای جهت راه انداری کارخانه یا تولید محصول دارید یا صاحب کارخانه و تولیدی در ایران هستید اما با مشکل روبرو شده اید و به دنبال کشور جایگزینی میگردید تا ازادانه محصول خود را  جهانی کنید با هلدینگ پل جورجیا تماس بگیرید. ما با بیش از ۱۵ سال تجربه مفید در گرجستان از ابتدای مشاوره ی رایگان و تحقیق بازار با شما همراه هستیم تا راه اندازی خط تولید در کشور گرجستان و راهنمایی فروش و صادرات محصول شما در کشورهای منطقه و اروپا. در ادامه بپردازیم به بخشی از جزییات مربوط به گرجستان.

قوانین سرمایه گذاری در گرجستان

گرجستان دارای توافقنامه هایی از جمله توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، توافقنامه تجارت ازاد با ترکیه و کشورهای مشترک‌المنافع شامل روسیه و قزاقستان و… میباشد که اجازه می‌دهد محصولات ساخت کشور گرجستان به بازار با ظرفیت بیش از ۹۰۰ میلیونی و بدون هیچگونه عوارض و مالیات گمرکی صادر شود.

در سال ۱۹۹۵ گرجستان قانون شرکتها را که تنظیم کننده روابط شخصیتهای حقیقی و حقوقی در زمینه تجارت بوده و نحوه تأسیس شرکتها و فعالیت آنها را تعیین می نماید به اجرا در آورد.

اجرای قانون مدنی و قانون تجارت اهمیت زیادی در رسیدن گرجستان به سطح نوینی از روابط مدنی داشت. علاوه بر قوانین مدنی، قانون جزایی این کشور در ژوئن ۲۰۰۰ به تصویب رسید. همچنین قانون مدیریت جامع که در آن سال به اجرا در آمد نیز دارای اهمیت بسیاری بود، زیرا موجب در دسترس قرار گرفتن اطلاعات شد.

این قانون دریافت اطلاعات از نهادها را ممکن می سازد و تعاریف مفاهیم اسناد اداری و اسناد قراردادی، مراحل لغو اسناد اداری و مشخص نمودن نتایج پیگیری اقدامات را مشخص میک‌ند. لذا این قانون به ذات خود دارای اهمیت بسیاری است. علاوه بر موارد مذکور، قانونگذاری در مورد رویه ها به طور کامل تغییر یافته و قانون آیین دادسی مدنی، قانون دادرسی اداری، و قانون دادرسی جنایی به تصویب رسید.

این قوانین در مقاطع زمانی مورد بازبینی قرار گرفته و ملاحظات سازمانهای بین المللی و غیردولتی در آن لحاظ شده است. پیشرفتهای مهمی در زمینه قضایی گرجستان با حرف های شدن دادرسی ها و بازجویی علنی و مشخص شدن محدوده زمانی برای انجام تحقیقات به دست آمد. قوانین دیگری در زمینه شرکتها و فعالیتهای سرمایه گذاری در گرجستان، موضوعات شهروندی برای تنظیم هنجارها و اعمال اشخاص در قوانین عمومی به تصویب رسید. مهم ترین قوانینی که در دهه گذشته به اجرا درآمده اند عبارتند از قوانین شهروندی، وضعیت حقوقی خارجیان، مهاجرت به گرجستان، ورود موقت، اقامت گرجستان و خروج خارجیان، قوانین مرتبط با پلیس، نحوه نگهداری اسلحه، نحوه تعیین قیمتها و قوانین مرتبط با انرژی، حمل و نقل، علوم، فعالیتهای مرتبط با شنود، اوراق بهادار و چک می باشند. همچنین قوانین متعددی در زمینه بهداشت و سلامت به اجرا درآمده است.

همچنین قوانین خصوصی سازی زمینهای کشاورزی و غیرک‌شاورزی واموال دولتی به دنبال تصمیم دولت برای خصوصی سازی به اجرا گذاشته شده است. قانون فعالیتهای انحصاری و هماهنگی رقابت در گرجستان و خدمات ضد انحصارطلبی بر پایه قانون مذکور تاسیس شده است. قانونی در مورد بخش مالی به تصویب رسیده که مشتمل بر قانون مالیات و قانون گمرک و قانون فعالیت بانکهای تجاری می باشند. قانون مالیات در سال ۱۹۹۵ به اجرا درآمد و در ژانویه ۲۰۰۵ با قانون جدیدی جایگزین شد. بر اساس قانون جدید مالیات، نرخهای مالیاتی کاهش یافت و چند نوع مالیات نیز حذف شد که در برگیرنده خواست جامعه در این خصوص بود. فعالیتهایی برای بهبود قانون مذکور در جریان است. همچنین قوانین متعددی در زمینه بیمه، به ویژه قوانین بیمه درمانی و بیمه عمومی به تصویب رسیده است. قوانین امنیتی نیز دارای اهمیت خاص بوده که هدف آنها توسعه امنیت تجاری، سرمایه گذاری و اطمینان از شفافیت بازار و خلق شرایط برابر و عادلانه برای بازرگانان بوده است. متاسفانه این قانون با آیین نامه اجرایی مشخصی همراه نیست.

قوانین تجارت در گرجستان

۱-۲ . قانون مالکیت فکری

قانون مدنی گرجستان در سال ۱۹۹۷ چارچوب حقوقی مالکیت معنوی را تعیین نمود. قانون علائم تجاری در سال ۱۹۹۹ به تصویب رسیده و همچنین موافقت نامه های متعدد امضاء شده در زمینه حمایت از مالکیتهای معنوی، زمینه های حقوقی حفاظت از مالکیتهای معنوی را فراهم آورده است. علاوه بر قانون مدنی، قانون مدیریت شرکتهای تجاری و سایر قوانین در مورد مالکیت صنعتی از شرکتها حمایت می نماید. مرکز ملی مالکیت معنوی گرجستان )ساکپتنتی ۲( مسئول حسن اجرا و رسیدگی به شکایات در این زمینه میباشد. نظارت بر حقوق مالکیت معنوی در خصوص محصولات صوتی و تصویری، سی دی، دی وی دی و نرم افزارهای کامپیوتری به ندرت انجام میشود.

با توجه به اصلاحات مداوم در قوانین و دستورالعملها، محیط تجاری گرجستان سخت و گاهی غیر قابل پیش بینی است، لذا استفاده از وکلای حقوقی مجرب برای ورود به بازار گرجستان ضرورت دارد. شرکت مشاور حقوقی بی نالمللی ۱ اخیرا شعب های در گرجستان افتتاح کرده است. همچنین شرکتهای ارنست اند یانگ ۲ و پرایس واترهوس کوپر ۳ نمایندگی در گرجستان دایر کرده اند.

 

۲-۲ . قانون توسعه و تضمین سرمایه گذاری

قانون توسعه و تضمین سرمایه گذاری گرجستان، تبیین کننده سرمایه گذاری شرکتهای داخلی و خارجی در این کشور است. هدف از قانون مذکور جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد.

بر اساس ماده ۲ قانون مذکور سرمایه گذار می تواند هم فرد حقیقی و هم حقوقی باشد. سرمایه گذاری در گرجستان در همه زمینه ب هغیر از بخشهایی که توسط ماده ۹ این قانون مشخص شده، آزاد است. همچنین سرمایه گذاری در بخشهایی که نیاز به دریافت مجوز از وزارت خانه های مربوطه دارد، در این قانون مشخص شده است.

بر اساس این قانون، سرمای هگذار خارجی می بایست حساب بانکی در یکی از بانکهای گرجستان برای دریافت وام از موسسات مالی مستقر در این کشور و یا موسسات خارجی و همچنین برای خرید سهام و دیگر دارایی ها افتتاح نماید. سرمایه گذار خارجی پس از پرداخت عوارض و مالیات دولت امکان انتقال سود حاصل از سرمایه گذاری را به خارج دارد.

سرمایه گذار خارجی میبایست فعالیتهای خود را بر اساس قوانین گرجستان و همچنین معیارهای حفظ سلامت و محیط زیست انجام دهد. به منظور مدیریت سرمایه گذاری، مرکز ملی سرمایه گذاری گرجستان در وزارت توسعه اقتصادی این کشور تأسیس شده است. هدف این مرکز ارائه خدمات، فراهم آوردن تسهیلات، ارائه اطلاعات در مورد مسائل مرتبط با شرایط سرمای هگذاری و قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و … می باشد.

سرمایه گذاری مستقیم و ثبت شرکتهای سهامی بیشتر در بخشهای بانکداری، تولید نفت، تولید و توزیع برق، تولید انواع شیشه، فرآوری محصولات کشاورزی، آبهای معدنی، مصالح ساختمانی، املاک و درمانگاهها انجام می پذیرد. شرکتهای سرمایه گذاری در دو قالب شرکت سهامی و یا شرکت با مسئولیت محدود تأسیس میشوند. شرکتهای با بیش از ۵۰ سهامدار میبایست در قالب شرکت سهامی ثبت گردند.

نویسنده

PolGeorgia.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × یک =

تماس با پل جورجیا