اعلام توقف ساخت و ساز در تفلیس توسط شهردار
بایگانی نویسنده

PolGeorgia.