اعلام توقف ساخت و ساز در تفلیس توسط شهردار
از جانب

وبلاگ ما.