اعلام توقف ساخت و ساز در تفلیس توسط شهردار
دسته بندی

ساخت و ساز در گرجستان.

تماس با پل جورجیا