اعلام توقف ساخت و ساز در تفلیس توسط شهردار
Category

ساخت و ساز در گرجستان.